Hva kan vi hjelpe deg med?

Bruksvilkår

LEIEAVTALE

 1. UTLEIER: Vestland kanoutleie AS, Org nr. 820351002 MVA, Tlf: 90 10 10 71.

 2. OVERLEVERING AV LEIEOBJEKTENE: Leieobjektene utleveres på utleiestedet til Vestland Kanoutleie. Kano/båt med tilbehør, og personlig redningsutstyr som godkjent redningsvest, eller flytevest er overlevert ved start av leieperiode. Dersom leietaker benytter sin egen flytevest/redningsvest er det leietakers egent ansvar å sørge for at denne er av godkjent type.
  Klage over at leieobjektet ikke er i kontraktsmessig stand må fremsettes samtidig som leieforholdet starter. I motsatt fall regnes forholdet som godtatt.

 3. TILBAKELEVERING AV LEIEOBJEKTENE: Leieobjektene leveres tilbake på utleiestedet til Vestland Kanoutleie. Padleårer og padlevester/redningsvester legges i kanoen, ikke snu kanoen. Gi beskjed om at du er tilbake, er det ingen tilstede send beskjed på 90 10 10 71.

 4. BESTILLING, BETALING OG MVA: Ordrebekreftelse sendes på e-post når bestillingen er gjennomført på nettsiden.
  Betaling skjer via Visa eller Mastercard kort på nettet via vår betalingsformidler DIBS som oppfyller de strengeste sikkerhetskrav.
  Alle priser er inkludert merverdiavgift.

 5. ANGRERETT OG KANSELLERING: Ved uteblivelse uten kansellering beholdes leiebeløpet i sin helhet. Ved kansellering senere enn 48 timer før avtalt ankomsttid beholder Vestland Kanoutleie AS halve leiebeløpet. Ved avbestilling før 48 timer før avtalt ankomsttid beholdes 10% av leiebeløpet for dekning av transaksjons- og administrasjonskostnader. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager etter betaling. Angrerettloven gjelder ikke utleie.

 6. BRUK: Leieobjektene må kun benyttes som kano/båt og må ikke overbelastes i forhold til de maksimumsbegrensninger som gjelder for den enkelte kano/båt. Maksimal lasteevne­­­­­­­­­ båt: 360 kg. Maksimal lasteevne­­­­­­­­­ kano: 350 kg. Tverrtre i kanoen skal ikke brukes som sete, da de kun er konstruert som avstivning. Vester skal ikke brukes som sitteunderlag eller hodepute da flyteelementene kan forskyves.

 7. ANSVAR: Leietaker er fullt og helt juridisk ansvarlig for kano/ båt med utstyr. Tap og skader unntatt normal slitasje må erstattes. Leietaker kan ikke selge, framleie, pantsette, eller på annen måte avhende leieobjekter. Leietiden beregnes fra det tidspunkt leieobjektene er avtalt utleid og fram til tidspunktet de er avtalt tilbakelevert.

  Leietaker må være over 18 år for å leie kano/båt.

  Utleier sørger for rengjøring av kano/båt og annet utstyr.

  Dersom en person leier flere kanoer/ båter på vegne av en gruppe personer, ligger det juridiske ansvaret på leietaker å sørge for å gjøre de andre personene i gruppen kjent med innholdet i denne avtalen. Spesielt viktig er det at leietaker informerer gruppens medlemmer om belastningsbegrensninger, sikkerhet og riktig bruk av sikkerhetsutstyr. Redningsvest/flytevest skal alltid være riktig montert med reimer og festeanordninger og være på under hele turen mens man befinner seg i kano eller båt.

  Utleier gjør leietaker spesielt oppmerksom på at det ikke er tegnet personskade, ulykkesforsikring, eller lignende forsikring som omfatter leieforholdet. Reise og fritidsforsikring må den enkelte leietaker selv sørge for dersom leietaker selv anser det som nødvendig.

  Utleier kan ikke holdes juridisk eller økonomisk ansvarlig for eventuell skade på personer og / eller eiendom påført av eller ved hjelp av kano/båt og/eller utstyr.


 8. SÆRLIGE BESTEMMELSER: Hogging og skading av trær er ikke tillatt. Søppel skal ikke brennes men tas med tilbake til utleiestedet.

 9. VERNETING: Partene vedtar utleierens hjemting i alle tvister som gjelder leieforholdet.

 10. ENDRING AV AVTALE: Vestland Kanoutleie AS forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Gjeldende vilkår er alltid tilgjengelig på vestland-kanoutleie.no. Dersom vi vurderer at endringene i vilkårene er vesentlige i forhold til leietakers rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på vestland-kanoutleie.no 30 dager før de trer i kraft.

  Ved bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på vestland-kanoutleie.no godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene.

  Sist oppdatert 09.januar 2020.
 
Powered by Sharefox